- Har bedriften en langsiktig strategi i markedsføringen?

For å oppnå best mulig effekt i markedsføringen er det viktig å ha en velutarbeidet markedsplan hvor effektene en har som mål å oppnå er nøye gjennomtenkt.

Skal en annonsere bare for å opparbeide et kjent merkenavn eller skal produktene selges umiddelbart?

Disse spørsmålene er avgjørende når en skal planlegge aktiviteter i forbindelse med markedsføringen.