Vårt Document Management System (DMS) gjør det svært enkelt både for bedrifter og private å holde orden på dokumentene sine.

Dokumentkontroll har vært et eget område så lenge mennesker har drevet forretninger. Mens man før i tiden jobbet med å kontrollere papirdokumenter, er det en helt ny verden som har åpnet seg etter at også elektronisk dokumentasjon ble vanlig.

Fremdeles er det mange bedrifter som har papirbaserte eller manuelle systemer eller mangler en form for revisjon av dokumenter. Dette til tross for at papirbaserte og manuelle systemer kan føre til mange feil.

Papirbaserte og manuelle systemer er i bruk av svært mange av oss, til tross for hvor lett feil kan oppstå. MAnge unngår ukjente løsninger, selv om det en har fra før ikke fungerer særlig bra.

Vanlige problemstillinger

Små og mellomstore bedrifter gjør følgende feil i forhold til dokumentkontroll:

1. Man tror at filer blir sikkerhetskopiert regelmessig.

2. Det er lett å miste oversikten over forskjellige revisjoner eller lagrer nye revisjoner under et annet navn.

3. Mange bedrifter bruker bare en delt harddisk/server for å dele ut filene sine.

4. Manglende rutiner på bruk av dokumentmaler.

5. Skriver ut på papir for forhåndsvisning.

6. Distribuerer ferdige, ubeskyttede dokumenter.

7. Distribuerer dokumenter til sine ansatte på papir.

8. Trekker ikke tilbake tidligere revisjoner fra sine ansatte.

Med vårt online dokumentkontrollsystem vil bedriften være bedre rustet til å takle utfordringene som er nevnt ovenfor. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan bedriften kan nyttiggjøre seg av bedre dokumentkontroll.